Deňiz polotensasy-çalt gury-kenar hammam ýorgan-ýoga mat

Gysga düşündiriş:

SANAT NOOK: HLC1210
Ulanylyşy: piknik ýa-da ýoga üçin ýorgan hökmünde ulanmak.
Düzümi: Mikrofiber: 85% poliester, 15% poliamid
Agramy: 400g / m2.
Ölçegi: 80 sm x 160 sm
Reňk: Islegiňize görä.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametrler

SANAT NOOK.: HLC1210
Ulanylyşy: Piknik ýa-da ýoga üçin ýorgan hökmünde ulanmak.
Softumşaklyk:  image001
Kompozisiýa: Mikrofiber: 85% poliester, 15% poliamid
Agramy: 400g / m2.
Ölçegi: 80 sm x 160 sm
Reňk: Islegiňize görä.
Hinguwmak: image003
Maşyn sowuk ýaly reňkler bilen ýuwulýar.
Akartmaň.Gury ýykylmaň.
Demirlemäň.Arassa guramaň.
Gaplamak: Her biri bitarap polibagda, bir karton üçin 40pc.
Min.Sorag: 1000 sany / reňk

Aýratynlyklary

Ajaýyp hil
-Biziň plýa beach polotensamyz kwalifikasiýaly mikrofibrden ýasaldy.Guramagyň tizligi pagta polotensalaryndan 3 esse çalt, ysy ýok, çyglylygy, ýokary sorujy, ultra ýumşak, ajaýyp, ýeňil we göçme, ýuwuň we gidiň.Bu kenar polotensasynyň ýokardaky peýdalaryna doly bil baglap bilersiňiz.

Owadan bolmak
-Bu ajaýyp 2 taraply çap edilen plýa beach polotensasy bilen, ikisine-de eýe bolup bilersiňiz.Gözüňi özüne çekýän bu polotensa dürli reňklerde bolýar, şonuň üçin tolkunlary stilde diňläp bilersiňiz.Hatda günortanlyk naharyna ýöräniňizde, biliňizi daňyp bilersiňiz.

Çydamly we amaly
- Deňiz polotensasynyň reňki açyk reňkli, materialyň hili ýumşak, drape gysga, tekiz we amatly, maşyn ýuwulýan.Daşarda gezelenç etmek, suwda ýüzmek, kemping, ýoga bilen meşgullanmak, serfing ýa-da suwa çümmek üçin iň gowy saýlawyňyz.

Gury we rahatlyk
-Gumly, çygly pagta polotensasy bilen guratmaga synanyşmak kyn we bizar edýär.Has aňsat saýlaw bar bolsa näme üçin göreşmeli?Mikrofibre polotensalarymyz adaty pagta polotensalaryna garanyňda has siňdiriji.Olar pes üýşmeleň, şonuň üçin ownuk bölejikleri saklamaýarlar.Awtoulagyňyza we öýüňize girmezden ozal sarsdyryp, gumdan dynyň!

Pes uglerod we ekologiýa taýdan arassa
- Pes uglerodly durmuşy durmuşa geçirmek hemmämiz üçin agyr.Mikrofibre polotensalarymyz ekologiýa taýdan arassa materiallar bilen boýalýar.Washuwmak aňsat.

Round Beach Towel-main3
Round Beach Towel-main5

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habar býulleteni

  Bizi yzarla

  • sns01
  • sns02
  • sns03